Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

O nas

 

Samorządowy Zakład Wodociągi i Kanalizacja w Walcach jest jednostką organizacyjną gminy Walce nieposiadającą osobowości prawnej.

Samorządowy Zakład Wodociągi i Kanalizacja w Walcach zajmuje się zbiorowym zaopatrzeniem w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniem ścieków na terenie gminy Walce. Wodę pozyskuje z dwóch studni głębinowych i po uzdatnieniu (poprzez usuwanie żelaza, manganu oraz napowietrzanie) dostarczana do odbiorców. Studnie głębinowe oraz Stacja Uzdatniania Wody znajdują się w Rozkochowie.

Miejscowości Walce, Stradunia, Grocholub, Rozkochów, Zabierzów, Brożec są uzbrojone w sieć kanalizacji sanitarnej. Ścieki z miejscowości, które nie są uzbrojone w sieć kanalizacji sanitarnej odbiera wyspecjalizowana firma, która dostarcza je do Punktu zlewczego w Walcach. Ścieki z terenu Gminy Walce trafiają do oczyszczalni ścieków ArcelorMittal Poland S.A. oddział w Zdzieszowicach.

Wersja XML